Share

Na żywo Seminarium – 20 czerwiec 2013 14:00 – 15:00 CEST
Na żywo Seminarium – 20 czerwiec 2013 09:00 – 10:00 EDT
Czas trwania: 1 hour seminariach internetowych kuponów: 1 PDU Kategoria B – Free PDU
Sponsorowane przez: APMG International

APMG oraz CTPartners pragnÄ… zaprosić PaÅ„stwa do udziaÅ‚u w webinarium pt. “Agile Project Management i ITIL® – Jak je Å‚Ä…czyć aby najlepiej wykorzystać zalety obydwu standardów”, które zostanie przeprowadzone przez ekspertów-trenerów Agile oraz ITSM z firmy CTPartners SA.

Zagadnienia poruszane podczas webinarium:

– filozofia Å‚Ä…czenia IT Service Management i Agile Project Management
– jak komunikujÄ… siÄ™ procesy ITIL® i APM?
– jakie sÄ… kluczowe interakcje miedzy tymi procesami, jakie produkty i role biorÄ… w nich udziaÅ‚?

Cel: Pokazanie przedstawicielom IT Service Management i Project Management tego jak mogą ze sobą skutecznie współpracować.

Opis: Na przykÅ‚adzie wÅ‚asnych doÅ›wiadczeÅ„ trenerzy zidentyfikujÄ… typowe problemy na jakie natrafiajÄ… projekty w kontakcie z IT Service Management oraz wskażą jak można ich uniknąć. Uzyskana wiedza pomoże zrozumieć menedżerom zajmujÄ…cym siÄ™ zarzÄ…dzaniem usÅ‚ugami IT czym jest Agile a Project Managerom czym jest ITIL®, bo na caÅ‚ym Å›wiecie metodyki te używane sÄ… obok siebie.

PDU Kategoria szczegóły B Dokumentacja:
Procesów Grupy: planowanie, monitorowanie i kontrola

Wiedza Obszary: 4 – Integracja 9 – Zasoby ludzkie

4.4 Monitorowanie i kontrola prac projektu
9.4 Zarządzanie zespołem projektowym

Jako kategoria B “WÅ‚asna Reżyseria Nauka dziaÅ‚alnoÅ›ci” pamiÄ™taj, aby udokumentować swoje doÅ›wiadczenie uczenia siÄ™ i jego relacji do zarzÄ…dzania projektami dla “Audit Trail PDU” Folder

Kliknij, aby zarejestrować się do Agile Project Management i ITIL